Microcem Kursus

Vælg variant for status
Deltagelse i kursus forudsætter branchekendskab og praktisk erfaring med to- og flerkomponente produkter.

Promal forbeholder sig retten til at afvise kursister, der ikke må forventes at have eller kunne opnå de nødvendige forudsætninger.

Deltagelse i kursus er først endeligt accepteret, når du modtager en særskilt kursusbekræftelse.Vælg dato - for at tilmelde.

Kurset er gratis og tilmelding er bindende. -  Ved tilmeldt kursus og manglende fremmøde, faktureres no-show gebyr, kr. 500,-.

Kurset er en blanding af teori og praktik og er gratis for vore kunder, nuværende som nye.
Mødetid og sted, medmindre andet meddeles:

kl. 9-15.

Promal A/S
Joachim Wellers Vej 27
7500 Holstebro.

Påklædning: Arbejdstøj anbefales, da kurset er en blanding af teori og praktik.

Forplejning: Promal er vært ved kaffe og rundstykker kl. 9, samt frokost kl. 12.