Profloor PUW mat - vælg størrelse

Profloor PUW klar matlak anvendes primært som afsluttende finish på nye PU og epoxybelægninger, hvor der er ønske om en helmat finish med en rengøringsvenlighed i en klasse for sig.

Profloor PUW klar matlak kan også anvendes til behandling af indvendige facadevægge og gulve af teglsten, flydespartel, træ, beton, cementpuds og lignende.

På absorberende underlag skal grundlakeres med en passende epoxylak, for at undgå hvide skyer af materingsmiddel. Som grundlak, afhængig af udfaldskrav, kan anvendes Profloor EP-TL, Profloor EP-primer, Profloor EW-klar eller Profloor EPW-klar.

PUW-lakken er en tyndfilmslak, der ikke fylder emnet op. Trægulve der lakeres med Profloor PUW-matlak ser ulakerede ud.
PUW-lakken er særdeles smudsafvisende.

Særlige egenskaber:

- Ridsefasthed. Lakken er ridsefast, slidstærk og har god kemikalieresistens.
- Fleksibilitet. Lakken er fleksibel og kan anvendes som finish på bløde PU belægninger, såsom Profloor PU-Comfort og Profloor PU-SL 40.
- Uændret udseende. Som noget særligt, ændrer en lakering med PUW klar matlak ikke på emnets udseende. Det vil sige, at det lakerede emne ikke kommer til at fremstå med en mørkere farvetone/wet-look.
- Hurtigttørrende. Lakken er tør for genbehandling efter blot 4-8 timer og gulvet kan ibrugtages efter 24 timer.

Underlag:
Nye belægninger med klar eller pigmenteret epoxy ( Profloor EP-TL, Profloor EP-Uni, Profloor EPW-SL, Profloor EP-SL), samt bløde polyuretan-belægninger (Profloor PU-Comfort, Profloor PU-SL 40), hvor der ønskes en mat og praktisk finish. Desuden på de fleste rene og fedtfri trægulve, træmøbler m.m.

Kan også anvendes som afsluttende lag på de vandige epoxyprodukter.
Profloor PUW er velegnet som finish på gulve behandlet med EPW klar, blank, når der ønskes New-Yorker-gulve med det rå look.

Udførelse:
Komponenterne afvejes omhyggeligt i korrekt blandingsforhold som er 11:1 (w/w) og sammenblandes grundigt, med egnet blandeudstyr.
Egnet udstyr er f.eks. trinløs boremaskine med blandepropel eller røreværk.
Der røres til blandingen er homogen hvorefter blandingen overføres til anden emballage og røres yderligere et par minutter.
Undgå at piske luft i blandingen.

Profloor PUW klar matlak påføres normalt med rulle i to ensartede lag. Andet lag kan påføres når første lag er tørt, efter 2-4 timer.

PUW skal påføres jævnt, med tilstrækkeligt vædet rulle.

Bedste resultat opnås ved at påføre i felter på 2x2 meter og krydsrulle grundigt, inden der fortsættes til næste felt.
Forbrug ca. 0,08-0,1 kg/m²/påføring, svarende til et totalforbrug på ca. 160-200 g/m².

Det er vigtigt, at lakken påføres i ganske tynde lag. Maximalt forbrug per lag er 100 gram/m². Påføring i for tykke lag, vil resultere i bobler.
Sikkerhed Komp. A:
UFI: G4QA-3VKF-A201-X03T
PR-nummer: 2492169
MAL-kode (1993): 1-1

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q6HK
PR-nummer: 4408565
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.