Profloor PUW-Toplak er en unik vandig mat polyuretan-lak, som primært anvendes som afsluttende lag på nye epoxy- og polyuretangulve, for at opnå en fin mat finish og en overflade med optimeret rengøringsvenlighed.
PUW-lakken er også velegnet til slutlakering af trægulve og interiør af træ.

- 100 % UV-resistent
- Superlet at renholde
- Særdeles ridsefast
- Lang potlife - 40-60 minutter

Lakken anvendes primært som afsluttende lag på nye epoxy- og polyuretangulve, hvilket resulterer i en smuk og mat finish.

PUW-toplakken optimerer overfladens egenskaber, i forhold vedligehold.

Skidt og snavs ses ikke så tydeligt på en mat overflade og PUW-lakken er ekstremt let at renholde, er særdeles UV-bestandig og tåler de fleste kemikalier.

Ved påføring er det vigtigt at arbejde med en tilstrækkeligt vædet rulle. Større gulve bør opdeles i felter á 3x3 meter og krydsrulles omhyggeligt. Efter to-fire timer, kan andet lag normalt påføres.

Forbrug ca. 70-100 gram/m²/påføring.
Påfør altid 2 lag.
Blandingsforhold  11 : 1
Potlife: 40-60 minutter.
Leveres i 10 kg sæt

Det er vigtigt, at lakken påføres i meget tynde lag. For tykke lag vil være årsag til bobler.

Vælg mat for at lægge i kurv.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: G4QA-3VKF-A201-X03T
PR-nummer: 2492169
MAL-kode (1993): 1-1

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q6HK
PR-nummer: 4408565
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
10 kg
Glans
Satin
10
15
Brug
Gulv
2-k produkt
Inde