Profloor EPW-klar blank, har unik ridsefasthed og kemikalieresistens, er
ekstremt let at renholde og har en virkelig god farvestabilitet
samt UV-resistens.

Som noget særligt, ændrer en lakering med EPW, stort set ikke på emnets udseende. Det vil sige, at det lakerede emne ikke kommer til at fremstå med en mørkere farvetone/wet-look.
Emnets farve og udseende bevares altså, selvom det lakeres med blank lak.

Blandingsforhold 1:1 (vægtdele) - Lang potlife, 6 timers brugstid.

Sikkerhed Komp. A:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 0-5

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

MAL-kode brugsklar blanding: 0-5