SKAFFEVARE - KUN HELE PALLER MED 54 POSER - LEVERINGSTID 2-3 HVERDAGE

Marlon Flydespartel SF3 Rapid er en cementbaseret selvnivellerende, hurtighærdende og hurtigtudtørrende finspartel specielt egnet til manuelle nivelleringsopgaver af undergulve.

SF3 er baseret på finkornet kvartssand, cement, polymere og en række mineralske additiver, der tilsammen giver fremragende flydeegenskaber.

Produktet hærder hurtigt og er belægningsklar på få timer.

SF3 er klar til brug efter tilsætning af rent og nøje afmålt vand, efterfulgt af effektiv sammenblanding.

· Særdeles gode flydeegenskaber
· Hurtig belægningsklar
· Støvreduceret
· Lagtykkelser fra 1-15 mm
· Volumenstabil, revner ikke
· Tåler rullehjulstrafik
· Pumpbar
· Skal kun tilsættes vand

Ved optimale klimaforhold (max. RF. 70 % og +20°C) er spartelmassen belægningsklar efter 3-4 timer (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger). Kun til indvendige opgaver, tåler ikke vedvarende vandbelastning.

Vandtilsætning: 22-23 % af tørpulvervægten (4,4-4,6 l pr. 20 kg).
Udlægningstemperatur: +10°C og +25°C.
Åbningstid: 10-15 minutter afhængig af temperatur.
Lagtykkelse: 1-15 mm. Retningsgivende.
Forbrug: Ca. 1,6 kg tørprodukt/m²/mm
Hærdningstid: 1-2 timer for gangtrafik, 24 timer for let trafik, 1 uge for tung trafik.

Sikkerhed:
UFI: E80X-P0P0-Y007-8K6S
PR-nummer: 4298204
H-sætninger:
H325 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

SKAFFEVARE - KUN HELE PALLER MED 54 POSER - LEVERINGSTID 2-3 HVERDAGE