DIY - epoxy
Gør-det-selv vandig epoxybelægning til garagegulve og værkstedsgulve.

Profloor Garagekit består af en vandbaseret epoxyprimer (A- og B-komponent) og en vandbaseret epoxy topcoat (A- og B-komponent), samt en bøtte ovntørret kvartssand og en udførlig brugsanvisning.

Da det er den samme A-komponent der bruges til B-komponenterne, er risikoen for at tage fejl af bøtterne minimeret.

Ved at anvende epoxyprimeren med drys af kvarts, opnås både en virkelig god vedhæftning og en rigtig stærk gulvbehandling.
Efterfølgende udrulles topcoaten og resultatet bliver en behandling der ligner en professionel gulvbelægning, med let skridsikring.

Garagekittet passer til behandling af 15-25 m² beton- eller flydespartelgulv og er et diffusionsåbent system, der er egnet til behandling af nye, såvel som ældre gulve.

Forberedelse af gulvet:
Betongulve:
Hvis der findes betonslam fra støbningen, skal gulvet slibes og derefter støvsuges flere gange, så alt støv fjernes.

Flydespartelgulve (egnede for belægning):
A) Hvis gulvet er behandlet med curing eller sealer skal det diamantslibes og støvsuges omhyggeligt, da der ellers er risiko for mangelfuld vedhæftning og afskalning. Det er vigtigt at gulvet er let absorberende.
B) Hvis gulvet er nylagt og tilstrækkeligt tørt, samt ikke behandlet med curing eller sealer, kan behandlingen normalt udføres direkte.

Kontakt din flydespartel-leverandør, hvis du er i tvivl om din flydespartel kan epoxybelægges.
Sikkerhed Komp. A - primer og topcoat:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B Primer:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhed Komp. B Topcoat:
UFI: FEJA-8VMM-F20N-JM1U
PR-nummer: 2193572
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Specifikationer
Farve
RAL 7038 agatgrå
RAL 7042 trafikgrå
Brug
Gulv
2-k produkt
Inde