Specielt udviklet til anvendelse hvor der ønskes en meget hvid streg, hvor der samtidig anvendes en meget lille mængde maling. (max 1,5 liter til en hel bane).

Extreme klar-til-brug græsmaling, tilsat bindemidler og pigmenter, som giver det ultimative resultat.

Færdigblandet og klar til brug i alle højtryksmaskiner. Fantastisk hvidhed med bare en opstregning.

Hurtigtørrende og ekstremt holdbar streg. Produktet er udviklet til minimal bundfældning ved henstand

Anvendelsesmetode: Højtryksmaskine

Sikkerhed:
UFI: 8MNA-0V59-S20Y-17M7
PR-nummer: 4088151
MAL-kode (1993): 00-1
H-sætninger:
EUH 208 Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 212 Undgå indånding af støv.
Specifikationer
Farve
Hvid
Størrelser
10 liter
Brug
Ude