Grundrengøringsmiddel til rengøring inden malebehandling.
Løsner effektivt sod, fedt og snavs.

Blandingsforhold 1:10 (1-2 dl/spand)

Nu på lager.

Svagt parfumeret og let skummende.

Opløser let og effektiv både sod, fedt og snavs. Også fastsiddende skidt og snavs opløses let og kan derefter aftørres med rent vand.
Særligt genstridige pletter, kan oftest fjernes med lidt ufortyndet grundrens. I dette tilfælde, vaskes efter med rent vand.

Indtørrede malingspletter kan ofte genopløses/blødgøres med Zwaluw Wipes.

Sikkerhed:
UFI: FWGH-RNAR-9F1T-JNW5
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
1 liter
Brug
Vægge
Lofter
Træ & metal
Gulv
Inde