Effektivt rensemiddel til rengøring af udeområder. Både som vedligeholdende rengøring forår og efterår og som rengøringsmiddel til afrensning inden malebehandling.
Velegnet til rensning af terrasser, indkørsler, facader, tage, hegn m.m.

Husrens fortyndes med vand og sprøjtes eller kostes på fladen, der ønskes rengjort.

Ved vedligeholdende rengøring fortyndes med vand i forholdet 1:10. Behøver ikke afskylles.
Til rengøring inden malebehandling, skal produktet samt opløst skidt og snavs afskylles.
Ved kraftig belægning/meget snavsede områder, kan produktet anvendes i mere koncentreret form, typisk 1:7. Vi anbefaler ikke at anvende i koncentrationer stærkere end 1:5.

Indeholder 9,9 % benzalchoniumchlorid. Samme aktivstof, som i universalrens koncentrat 50%

Advarsel:
Produktet kan skade grønne vækster. - Beskyt plantevækst mod stænk, da planters cellevægge og grønkorn kan lide uoprettelig skade, hvorfor plantevækst kan visne og dø.
Produktet kan virke ætsende på glas og metaller! - Beskyt glas og metal mod stænk ved afdækning eller ved at skylle omhyggeligt med vand, umiddelbart før og efter behandlingen.

Samme aktivstof i vores husrens, som i det middel de professionelle tagrensere bruger.
Vær opmærksom på, at jo kraftigere en blanding der anvendes, desto mere påvirkes underlag og omgivelser.
Husrens 9,9%  virker hurtigst og mest effektivt, når temperaturen er højere end 10°C og fortyndingen er 1:10 eller kraftigere.
Husrens kan anvendes ved temperaturer helt ned til 5 °C. Ved lave temperaturer, virker produktet væsentligt langsommere end ved høje temperaturer.

Flisearealer kan med fordel imprægneres, efter rensning. Dette er med til at hindre fornyet vækst af alger og beskytter mod den nedbrydning der forårsages af alger og frostsprængninger.

Guide til rens og imprægnering.

Problock Hydrofob imprægneringsmiddel

Sikkerhed:
UFI: FGHA-QV18-3206-8UN4
PR-nummer: 4393578
MAL-kode (1993): : 00-4
H-sætninger:
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
5 liter
Brug
Ude
Facade
Tag
Sokkel