Promal Lærke- og cedertræsgrunder

Oliebaseret lærketræs/cedertræsgrunder, er særligt udviklet til grundbehandling af ceder- og lærketræ.

Grunderen er tilsat pigment for optimal UV-beskyttelse og indeholder også træbeskyttende midler.
Olien og fungiciderne er med til at sikre træets formstabilitet og beskytte det ,og angreb af råd og svamp.

Når du behandler med lærke- og cedertræsgrunder, sikrer du en optimal bund for viderebehandling med lærketræsolie eller ceder/ædeltræsolie.

Anvend grunderen til nyt, såvel som til stærkt udtørret træværk. Også velegnet til anvendelse på imprægneret, men udtørret træværk.

Når du anvender lærke- og cedertræsgrunder, skal træet være rent, tørt og frit for løstsiddende materiale.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 18%.

Påfør grunderen med pensel eller med sprøjte.

Grunderen findes i 2,5 liter og 20 liters størrelse.

Vælg størrelse for at lægge i kurv.

Varenumre
779-080506 - 2½ liter
779-080513 - 20 liter

Sikkerhed:
UFI: 34HA-PV8N-V207-MG9V
PR-nummer: 2360529
MAL-kode (1993): 2-1
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Farve
Transparent gylden/rav
Størrelser
20 liter
2,5 liter
Brug
Ude
Grundbehandling
Træbeskyttelse