Promal Lærketræsolie gylden, vælg 5 liter eller 2,5 liter

Ædeltræsolie særligt udviklet til brug på grundbehandlet lærketræ.

For optimalt resultat, grundbehandles med lærke- og cedertræsgrunder, inden færdigbehandling med lærketræsolie.

Lærketræ skal altid afvaskes med et algedræbende middel, inden der anvendes lærketræsolie.

Afvaskning foretages OGSÅ på NYT lærketræ.

Lærketræsolie er med til at bevare træets naturlige farve og beskytter samtidig lærketræet mod solens nedbrydende effekt.

Indeholder fungicider, der er med til at beskytte mod skimmel og algevækst.

Lærketræsolie er ikke egnet til anvendelse på terrasser/større vandrette flader.

Sikkerhed:
UFI: FDMA-WVGR-H201-RFFA
PR-nummer: 2468214
MAL-kode (1993): : 2-3
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH 208 Kan udløse allergisk reaktion.
Specifikationer
Farve
Transparent gylden/rav
Størrelser
5 liter
Brug
Ude
Træbeskyttelse