Marlon Flydespartel H30 er fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand.

Flydespartlen er klar til brug efter tilsætning af rent, nøje afmålt vand, efterfulgt af effektiv sammenblanding.

• Kan udlægges som færdigt gulv i lagtykkelser op til 30 mm
• Pumpbar og selvnivellerende
• Volumenstabil, udlægning af store, fugefrie arealer
• Hurtigtudtørrende
• Kun tilsætning af vand

Marlon Flydespartel H30 en særligt hård flydemørtel, som anvendes til opretning af betongulve i værksteder og produktionslokaler, med større mekanisk belastning.

H30 er velegnet til industrigulve og som underlag for fugefri epoxybelægning eller PU-belægning.

Kan også anvendes til udførelse af design-gulve hvor man ønsker det rå beton-look.

Underlaget skal være bæredygtigt, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv og anden forurening, der kan hindre god vedhæftning til underlaget.
Underlagets overflade bør have en trækstyrke på min. 1 MPa.

Den rengjorte beton-overflade primes 1-2 gange med Promal FM-primer indtil overfladen er mættet, før udlægningen af mørtel påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer. Flydemørtlen udlægges direkte på det primer-våde underlag.

Forbrug: 1,75 kg/m²/mm, dvs. 1,75 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.
Ved 5 mm lagtykkelse er teoretisk forbrug 8,75 kg/m².

Sikkerhed:
UFI: Y61X-808D-A00P-JAMG
PR-nummer: 2179690
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Specifikationer
Størrelser
25 kg
Brug
Gulv
Inde