SKAFFEVARE - IKKE LAGERFØRT - KUN HELE PALLER MED 48 POSER / 1200 KG
Leveringstid 2-3 hverdage.

Marlon Flydespartel H25 er en allround selvnivellerende flydespartel beregnet til f.eks. opretning og spartling af betongulve.

Anvendes også som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre let belastede erhvervslokaler.

Marlon Flydespartel H25 må ikke anvendes udendørs og skal, på vedvarende vandbelastede områder, påføres en MK-godkendt vandtætningsmembran.

Tørretid Marlon Flydespartel H25
Belægningsklar til fliser og klinker, (uden membran) afhængig af lagtykkelse efter ca. 1-5 døgn, ved optimale klimaforhold max. RF. 70% og +20°C.

Belægningsklar til linoleum, vinyl og membraner, afhængig af lagtykkelse ca. 1 til 2 døgn/mm, ved optimale klimaforhold max. RF. 70% og +20°C.

For trægulve følges anvisninger fra leverandøren.

Hvis lagtykkelsen overstiger 5 mm eller i tvivlstilfælde, skal restfugt i materialet kontrolleres ved egnet målemetode.

Udlægges med stål- eller tandspartel og efterrulles med pigrulle for at sikre god sammenflydning og udluftning.

Den rengjorte beton-overflade primes 1-2 gange med Promal FM-primer indtil overfladen er mættet, før udlægningen af mørtel påbegyndes.

Undgå, at der dannes søer af primer. Flydemørtlen udlægges direkte på det primer-våde underlag.

Sikkerhed:
UFI: 4A0X-60CE-800Q-XWSU
PR-nummer: 2179690
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Specifikationer
Størrelser
25 kg
Brug
Gulv
Inde