Marlon Flydespartel H25, 25 kg

På lager
Marlon Flydespartel H25 er en allround selvnivellerende flydespartel beregnet til f.eks. opretning og spartling af betongulve.

Anvendes også som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre let belastede erhvervslokaler.
Marlon Flydespartel H25 må ikke anvendes udendørs og skal, på vedvarende vandbelastede områder, påføres en MK-godkendt vandtætningsmembran.

Marlon Flydespartel H25 er belægningsklar til fliser og klinker, (uden membran) afhængig af lagtykkelse efter ca. 1-5 døgn, ved optimale klimaforhold max. RF. 70% og +20°C.

Ved tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning, ca. 1 til 2 døgn/mm lagtykkelse, ved optimale klimaforhold. (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger).
Hvis lagtykkelsen overstiger 5 mm eller i tvivlstilfælde, skal restfugt i materialet kontrolleres ved egnet målemetode.

Udlægges med stål- eller tandspartel og efterrulles med pigrulle for at sikre god sammenflydning og udluftning.

Den rengjorte beton-overflade primes 1-2 gange med Promal FM-primer indtil overfladen er mættet, før udlægningen af mørtel påbegyndes.

Undgå, at der dannes søer af primer. Flydemørtlen udlægges direkte på det primer-våde underlag.

Datablade
Specifikationer
Størrelser
25 kg
Brug
Gulv
Inde