Promal Ædeltræsolie/cedertræsolie, gylden, 5 liter

Ædeltræolie specielt til ædle træsorter og cedertræ.
Den gyldne farve er flot og varm og hjælper med at understrege og fremhæve træets naturlige farver og åretegninger.

Olien er velegnet til alle træsorter, der har en naturligt varm glød.
Ædeltræsolien er med til at bevare træets naturlige farver og beskytter samtidig cedertræet mod solens nedbrydende effekt.

Indeholder fungicider, der er med til at beskytte mod skimmel og algevækst.

Sikkerhed:
UFI: RJHA-6VQN-D20Q-X676
PR-nummer: 2410100
MAL-kode (1993): : 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.