Sigma renova Isotop primer, 10 liter

Acrylplastmellemmaling, spærrende.

Isotop Primer er en effektivt spærrende grundmaling som isolerer mod gennemslag af nikotin, sod og vandskjolder m.m. på indvendige tørre vægge og lofter.

Isolerer for vandopløselige stoffer før viderebehandling med vandige malinger.

Uovertrufne dækkende og spærrende egenskaber, kan benyttes på både vægge og lofter. Også certificeret til brug på akustiske loftplader.

Der skal normalt primes 2 gange med mindst 24 timers tørretid mellem behandlingerne.

Sikkerhed:
MAL-kode (1993): 00-1
H-sætninger:
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.