Profloor EPW epoxymaling - 12 kg sæt

Vælg variant for status
Profloor EPW epoxymaling er en fyldig vandfortyndet epoxymaling der har særligt lang potlife og kort genbehandlingsinterval.

Den lange potlife betyder, at malingen er ekstremt brugervenlig og særdeles nem at anvende, til maling af f.eks. vægge i rum med ekstrem belastning.

Det korte genbehandlingsinterval betyder endvidere, at det er muligt at færdiggøre arbejdet samme dag.

EPW epoxymaling anvendes på rent og tørt underlag.

Pot-life er op til 3 timer og genbehandlingsintervallet er bare 6-8 timer. (afhængig af fordampningshastighed.)

Gulve der er malede med Profloor EPW maling fremstår med en halvblank overflade, der er kemisk og mekanisk resistent, overfor de mest almindelige påvirkninger fra rengøringsmidler og almindelig gående og rullende trafik.

Egenskaber:

Meget fyldig maling med god vaskbarhed, ridsefasthed og kemikalieresistens. Let at bruge.

Underlag:
Underlag skal være rent og fri for rester af olie, sæbe og fedtstoffer samt fri for løstsiddende materiale.
Findes meget betonslam fra støbning, skal overfladen afvaskes med surt rengøringsmiddel som efterfølgende afskylles med vand, inden der males med epoxymaling.

Udførelse:

Komponenterne afvejes omhyggeligt og sammenblandes grundigt med egnet udstyr.

Blandingen påføres med fnugfri malerrulle i to-tre ensartede lag.

Når der males på flader der ikke har været malet før, kan epoxymalingen med fordel fortyndes med 10% vand og anvendes til priming.

Malingen må ikke fortyndes, ved maling på overflader der ikke er sugende:

Forbrug ved første påføring/priming 150 g/m² + 10% vand.
Forbrug ved anden/tredje påføring 200 g/m² ufortyndet.

Vælg størrelse og farve, for at lægge i kurv.

Profloor EPW fåes også tonet, i RAL classic og NCS farver.
Vælg da tonet variant og skriv ønsket farve i bemærkning til ordre.

Sikkerhed Komp. A:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 0-5

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

MAL-kode brugsklar blanding: 0-5
Specifikationer
Farve
Hvid
RAL 3000 ildrød
RAL 7035 lys grå
RAL 7038 agatgrå
RAL 7040 vinduesgrå
RAL 7042 trafikgrå
RAL 1003 signalgul
RAL 5005 signalblå
RAL 6032 signalgrøn
RAL 9003 signalhvid
Kan tones RAL/NCS
Størrelser
12 kg
Brug
Slutbehandling
Gulv
2-k produkt
Inde