ProFloor EW-Maling, 6 kg, sæt

Vælg variant for status
Standard vandig epoxymaling til behandling af vægge og gulve af beton.

Lille 6 kgs sæt.

Velegnet til de mindre projekter; passende til maling af ca. 10 m².

God universal epoxymaling til behandling af betongulve i lagerlokaler, kældre, garager o.lign.

Det lille sæt leveres i RAL 9010, RAL 7038 og RAL 7042.

5 kg i spand anvendes med 1 kg EW-Base ( 1 : 5)
Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4089074
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Specifikationer
Farve
Hvid
RAL 7038 agatgrå
RAL 7042 trafikgrå
Størrelser
6 kg
Brug
Vægge
Slutbehandling
Gulv
2-k produkt