ProFloor farvepasta til epoxybelægning og PU-belægning

Profloor farvepasta anvendes til indfarvning af upigmenteret epoxy- og PU-belægning

Leveres i udvalgte standardfarver, men kan også bestilles i andre farver.
Minimumsordre ved specialfarver er 5 kg.

Profloor farvepasta leveres afmålt i 1 kg emballager.

Farvepastaen kan anvendes sammen med Profloor epoxybelægning (EP-SL upigmenteret) og Profloor PU belægning (upigmenteret PU-SL og upigmenteret PU-comfort)

Ved at købe base-komponenterne i neutrale typer og pigmentere med farvepasta, opnås stor fleksibilitet og ikke flere "rester" af forskellige kulører der står og fylder på lageret.

En god farvedybde og dækkraft på de klare og/eller stærke farver opnås bedst ved at sikre en ensfarvet, gerne hvid, bund. Dette gælder især for klare røde, klare orange og klare gule farver.

Se farvekort for standardfarver
Ønskes anden farve end vist på farvekortet, kan farvepasta fremstilles på ordre. Minimumsordren er 5 kg, da det ikke er praktisk muligt, at fremstille en mindre mængde.

Forklaring på proces for fremstilling af special farvepasta>/b>
En specialfarve fremstilles fra bunden med forskellige tørre pigmenter, der rives ud i en særlig binder.
Derefter håndblandes de revne pigmenter og der justeres manuelt ind.
Den fremkomne farvepasta blandes sluttelig i en lille mængde EP-SL og PU som tilsættes hærder, hvorefter der laves udstøbninger.
Når udstøbningerne er hærdede kontrolleres farven, hvorefter den enten godkendes eller forkastes.
Godkendes farven, tappes den på 1 kgs bægre og frigives til forsendelse. Forkastes den, starter man forfra.


Sikkerhed:
UFI: PGMA-EV64-T20H-ET1D
PR-nummer: 2428175
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH 212 Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv
Specifikationer
Farve
RAL 9005 sort
RAL 7035 lys grå
RAL 7038 agatgrå
RAL 7040 vinduesgrå
RAL 7042 trafikgrå
RAL 7031 blågrå
RAL 7016 antrazitgrå
RAL 9010
RAL 7037
RAL 7030
RAL 5010
RAL 6002
RAL 3001 signalrød
RAL 1003 signalgul
Størrelser
1 kg
Brug
Slutbehandling
Gulv
Inde