Promal alkyd grundingsolie - vælg størrelse

Grundingsolie, til grunding af velafrenset træ, inden malebehandling med træbeskyttelse.
Den gammeldags, oliebaserede type. Indeholder fungicider og linolie for optimal beskyttelse mod råd og svamp.

Vælg mellem 2½, 5 eller 20 ltr.

Læs mere for at vælge størrelse og lægge i kurv.

Anvendes til grunding af træ. Kan ikke stå som afsluttende malebehandling.
Grundingsolie nedbrydes relativt hurtigt af sollys og skal derfor overmales med en passende maling, indenfor 14 dage.

Vælg størrelse for at se pris og lægge i kurv.

Varenumre
770-000006 - 2½ liter
770-000005 - 5 liter
770-000013 - 20 liter

Sikkerhed:
UFI: 34HA-PV8N-V207-MG9V
PR-nummer: 2360529
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
5 liter
20 liter
2,5 liter