Promal træbeskyttelse heldæk, alkyd/olie, 5 ltr

Træbeskyttelse. Heldækkende, terpentinfortyndbar.

God gammeldags oliebaseret træbeskyttelse. Standardfarver og base C.

Kalkhvid kan, ligesom base C, tones med universal tonepasta.

Læs mere for at vælge farve og lægge i kurv.

Den gammelkendte, heldækkende, oliebaserede træbeskyttelse. 6 standardfarver. Et godt supplement til konstruktiv træbeskyttelse, der samtidig beskytter og forskønner træværket.

Nem at male med, striber ikke, tilsat biocider. Glans ca. 30 som falder til ca. 15, i løbet af en måneds tid.

Skal Promal tone varen for dig? Vælg tonet og angiv RAL eller NCS i bemærkning.

Vælg farve for at se pris og lægge i kurv.

Sikkerhed:
UFI: HFKA-AVWD-420K-GQ1M
PR-nummer: 2361150
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Farve
Hvid
Lys grå umbra
RAL 9005 sort
Antrazit
Grøn umbra
Svensk rød
Kan tones RAL/NCS
Størrelser
5 liter
Brug
Ude
Slutbehandling
Træbeskyttelse