Promal terrasseolie, 5 ltr

På lager
Terrasseolie, linoliealkyd, med tilsætning af ekstra fungicid, for optimal beskyttelse af vandrette træflader.
Der må ikke grundes, inden anvendelse af terrasseolie. Terrasseolie påføres rigeligt og overskydende olie aftørres, indenfor 30 minutter.

Terrasseolie må ikke danne film, men skal opsuges af træet.

Eventuelt optørrede dråber, kan genopløses ved lokal påføring, af enten terrasseolie eller terpentin. Vær opmærksom på, at klude anvendt til terrasseolie kan selvantænde.

Sikkerhed:
UFI: R0NA-FVAH-N20G-DUHS
PR-nummer: 2360596
MAL-kode (1993): : 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Farve
Klar
Transparent pine
Transparent teak
Transparent mahogni
Transparent sort
Størrelser
5 liter
Brug
Ude
Slutbehandling
Træbeskyttelse