Promal træbeskyttelse heldæk, alkyd/olie, 2,5 ltr

Den gode gammeldags oliebaserede træbeskyttelse i 2½ ltr størrelse.
Velegnet til de mindre projekter.
God størrelse til kolonihaven.

Findes i standardfarver og base C til toning.
Fortyndes med terpentin.

Læs mere for at vælge farve og lægge i kurv.

Skal Promal tone for dig? Angiv RAL eller NCS og vælg den tonede variant.
Vælg farve for at lægge i kurv.

Sikkerhed:
UFI: HFKA-AVWD-420K-GQ1M
PR-nummer: 2361150
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Farve
Hvid
Lys grå umbra
RAL 9005 sort
Antrazit
Grøn umbra
Svensk rød
Dodenkop
Kan tones RAL/NCS
Størrelser
2,5 liter
Brug
Ude
Slutbehandling
Træbeskyttelse