Promal transparent træbeskyttelse, 5 ltr

På lager
Traditionel transparent og tynd træbeskyttelse. Frisker eksisterende kulør op, eller tilfører lidt ny kulør, til hegn m.m.

Læs mere for at vælge farve og lægge i kurv.

Transparent træbeskyttelse er ikke filmdannende, er meget diffusionsåben og er derfor særdeles velegnet til behandling af f.eks. hegn, hvor afskalninger ellers let kan opstå, på grund at et højt damptryk inde i træet.

Anvendelse af transparent træbeskyttelse er med til at understrege og forstærke træets åretegninger og naturlige farve og har en vandafvisende effekt.

Transparent træbeskyttelse er ikke udviklet til indfarvning/bejdsning af træ og er derfor velegnet til genbehandling af tidligere behandlet træværk, da man ikke risikerer at opnå en dækkende farve

Vælg farve for at lægge i kurv.

Sikkerhed:
UFI: DQKA-UVYK-2202-FQST
PR-nummer: 2361214
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Farve
Klar
Transparent pine
Transparent teak
Transparent mahogni
Transparent nød
Transparent sort
Transparent imprægneringsgrøn
Størrelser
5 liter
Brug
Ude
Slutbehandling
Træbeskyttelse