Promal universalmaling, 5 ltr

På lager
God gammeldags alkyd/olie-maling til næsten alle flader, ude som inde.

Anvendes blandt andet til maling af ståltage, pandeplader, træ, sten m.m.

Læs mere for at vælge farve og lægge i kurv.

Vores gode kvalitet, traditionel pandeplademaling/landbrugsmaling. Kan anvendes på overflader der er tørre, rene og fedtfri.

Velegnet til maling af blandt andet træ, sten og jern.

Kun standardfarver, kan ikke tones.

Ønskes andre farver end standardfarverne kan disse produceres.
Minimumskvantum/ordre på specialfarver er 800 liter. Kontakt os for pris,

Sikkerhed:
UFI: AVKA-VVCC-P202-SDXX
MAL-kode (1993): 2-1
H-sætninger:
H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Farve
Hvid
RAL 9005 sort
Portgrøn
Rød
Lys grå
Størrelser
5 liter
Glans
30
Brug
Inde & ude
Træ & metal
Slutbehandling
Tag