Vejledning til maling med Profloor vandig epoxymaling

Krav til underlag før maling med epoxy

Egnede gulve er faste trægulve og parketgulve samt ny og gammel beton og fliser, uanset om disse er malet eller lakeret før. Overflader, som skal epoxymales, skal være bæredygtige for malebehandling. Det vil sige, at de skal være rene og tørre, fri for løstsiddende materiale, cementslam og støv, fedt, olie og andre forureninger.

Ny beton skal være minimum 14 dage gammel, tørt og sugende.
For bedst mulig vedhæftning anbefales slibning eller syrevask.
Meget forurenede flader, skal som udgangspunkt slyngrenses, inden malebehandling.

Som minimum bør afvaskes grundigt med grundrens og vaskes efter med vand.
Derefter slibes og støvsuges, for at fjerne løse betonkorn og/eller løse malingsflager og træfibre.
Fliser skal matslibes inden maling.

Udbedring af huller, revner, fuger mv. bør altid foretages i god tid, inden malebehandling.

Potlife - begrænset brugstid efter blanding

Malingen skal påføres indenfor 40 minutter efter, at hærderen er tilsat, herefter er hærdningen så langt i processen, at en flot og holdbar påføring er umulig.

Potlife forlænges med op til 10 minutter, når malingen fortyndes med 10% vand. Er temperaturen høj, nedsættes potlife, mens den forlænges ved lavere temperaturer.

Vejledning til udførelsen

Priming – vandig epoxy fortyndet med op til 10% vand fordeles med rulle eller pensel.

Topcoat – ufortyndet vandig epoxy fordeles ligeledes med rulle eller pensel.

Temperaturen i underlaget og i lokalet bør være over 12°C for at få en god og ensartet tørring og hærdning af malingen.

Forbrug:
Priming = ca. 0,15 kg/m² fortyndet vandig epoxy.
Topcoat = ca. 0,20 kg/m² ufortyndet vandig epoxy.

Luftfugtigheden bør være under 70% relativ fugtighed. Højere luftfugtighed, øger risikoen for en mat og skjoldet overflade.

Sikkerhed:
Vandig epoxy indeholder kun vand som opløsningsmiddel, og derfor er brug af maske ikke påbudt. Hærderen (B-komponent) er ætsende, og man skal derfor beskytte hud og øjne under arbejdet.

Epoxyprodukter kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden. Arbejdstilsynets regler for arbejde med polyurethan og epoxyprodukter skal følges.